logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » czworokąty » kwadrat

Kwadrat

Kwadratem nazywamy czworokąt, który ma wszystkie boki i kąty równe.

a a d

Kwadrat

Pole powierzchni: $P = a \cdot a$
Pole powierzchni: $P = \frac{d^2}{2}$
Obwód: $L = 4 \cdot a$
$d = a\sqrt{2}$


Własności
    - wszystkie boki są równe,
    - przeciwległe boki są równoległe,
    - wszystkie kąty są proste,
    - przekątne są równej długości,
    - przekątne dzielą się na połowę pod kątem prostym,
    - przekątne zawierają się w dwusiecznych kątów kwadratu,
    - przekątna dzieli kwadrat na dwa przystające trójkąty prostokątne,
    - punkt przecięcia się przekątnych jest środkiem symetrii kwadratu,
    - punkt przecięcia przekątnych wyznacza środek okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt