logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » czworokąty » prostokąt

Prostokąt

Prostokątem nazywamy czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne to kąty proste.

prostokąt
Ob = 2a + 2b
P = a · b
d= a2+b2Własności
    - przeciwległe boki są równe i równoległe,
    - sąsiednie boki są prostopadłe,
    - każdy z kątów jest kątem prostym,
    - przekątne są równe i dzielą się na połowy,
    - punkt przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu opisanego na prostokącie,
    - przekątna dzieli prostokąt na dwa przystające trójkąty prostokątne.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt