logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » czworokąty » romb

Romb

Rombem nazywamy czworokąt, którego wszystkie boki są równe. Jest to szczególny przypadek równoległoboku.

romb
Ob = 4a
P = a · h = a2 · sinα
P=12 d1·d2Własności
    - wszystkie boki są równe,
    - przeciwległe boki są równoległe,
    - suma miar dwóch kątów sąsiednich wynosi 180°,
    - przekątne zawierają się w dwusiecznych kątów,
    - przekątne rombu dzielą się na połowy pod kątem prostym,
    - punkt przecięcia przekątnych rombu wyznacza środek okręgu wpisanego w romb,
    - przekątne rombu dzielą go na cztery przystające trójkąty prostokątne,
    - punkt przecięcia przekątnych jest środkiem symetrii rombu.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt