logowanie


matematyka » arytmetyka » działania na liczbach » wartości średnie » średnia kwadratowa

Średnia kwadratowa

Średnią kwadratową $n$ liczb $a_1, a_2, ..., a_n$ wyznaczamy ze wzoru $\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + ... + a_n^2}{n}}$

Średnia kwadratowa $n$ liczb, jest to pierwiastek ze średniej arytmetycznej kwadratów tych liczb.

Średnia kwadratowa dwóch liczb $a$ i $b$ wyraża się wzorem $s_K = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$.
Jeśli liczby $a$, $b$ potraktujemy jako długości odcinków i zbudujemy trapez o podstawach $a$ i $b$, wówczas długość odcinka równoległego do podstaw trapezu i dzielącego trapez na dwa trapezy o równych powierzchniach jest równa średniej kwadratowej.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt