logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » czworokąty » trapez

Trapez

Trapezem nazywamy taki czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych. Boki równoległe w trapezie nazywamy podstawami, pozostałe boki nazywamy ramionami trapezu. Odcinek łączący podstawy nazywamy wysokością trapezu.

trapez

a - podstawa dolna trapezu
b - podstawa górna trapezu
c, d - ramiona trapezu,
h - wysokość trapezuSuma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu trapezu jest równa 180°.
α + δ = 180°,
β + γ = 180°.

Obwód trapezu: Ob = a + b + c + d
Pole trapezu: P=12 (a+b)·h


Trapez, który ma dwa równe ramiona (c = d), to trapez równoramienny.
trapez równoramienny

Kąty przy tej samej podstawie trapezu równoramiennego mają równe miary. Przekątne w trapezie równoramiennym mają równe długości. Trapez równoramienny posiada oś symetrii będącą symetralną jednej z podstaw.


Trapez, którego jedno ramię tworzy kąty proste z podstawami, nazywa się trapezem prostokątnym.
trapez prostokątny

W trapezie prostokątnym ramię prostopadłe jest wysokością trapezu.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt