logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » kąty » twierdzenie Talesa

Twierdzenie Talesa

Jeżeli ramiona kąta przetniemy dwiema prostymi równoległymi, to długości odcinków wyznaczone przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta.

Twierdzenie Talesa

Jeżeli k || l, to:  a b = c d ,   a c = b d ,   a a+b = c c+d = x y

Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa.

Jeśli odcinki wyznaczone przez dwie proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta, to proste te są równoległe

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt