logowanie


matematyka » analiza » ciągi liczbowe

Ciągi

Ciąg jako pojęcie matematyczne można zrozumieć jako listę ponumerowanych elementów pewnego zbioru. Ciągiem jest więc dowolna funkcja, której argumentami są liczby naturalne. Jeśli są to wszystkie liczby naturalne dodatnie, wówczas ciąg taki nazywamy ciągiem nieskończonym. Jeśli ta funkcja jest zdefiniowana dla kolejnych liczb mniejszych lub równych pewnej liczbie $n$, wówczas ciąg ten jest nazywany ciągiem skończonym.

Ciągiem nieskończonym nazywamy funkcję określoną na zbiorze liczb naturalnych dodatnich i oznaczamy $(a_n)$ lub $(a_1, a_2, \ldots)$.

Ciągiem skończonym nazywamy funkcję określoną na zbiorze $\{1, 2, 3, ..., n\}$ i oznaczamy $(a_n)$ lub $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

Ciągiem liczbowym nazywamy ciąg, którego wartościami są liczby rzeczywiste.

Dla ciągu $f: N^+ \rightarrow R$ wartość $f(n) = a_n$ nazywamy $n$-tym wyrazem ciągu.
Liczby $(1, 2, 3, \ldots, n)$ nazywamy wskaźnikami lub indeksami wyrazów.

Jeśli mamy na myśli ciąg z reguły zapisujemy $a_n$ zamiast $a(n)$. Pisząc $(a_n)$ mamy na myśli pewien cały ciąg, czyli wszystkie wyrazy, a nie tylko jeden wyraz.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt