logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury » wielokąty » trójkąty » klasyfikacja

Klasyfikacja trójkątów

Podział trójkątów ze względu na boki

trójkąt różnoboczny trójkąt równoramienny trójkąt równoboczny
trójkąt różnoboczny trójkąt równoramienny trójkąt równoboczny

trójkąt różnoboczny - trójkąt, który ma wszystkie boki różnej długości
trójkąt równoramienny - trójkąt, w którym dwa boki są równej długości Kąty przy podstawie mają tę samą miarę.
trójkąt równoboczny - trójkąt, którego wszystkie boki są równej długości. Wszystkie kąty wewnętrzne są równe i mają po 60°.
Podział trójkątów ze względu na kąty

trójkąt ostrokątny trójkąt prostokątny trójkąt rozwartokątny
trójkąt ostrokątny trójkąt prostokątny trójkąt rozwartokątny

trójkąt ostrokątny - trójkąt, którego wszystkie kąty są ostre
trójkąt prostokątny - trójkąt, w którym jeden z kątów jest prosty
trójkąt rozwartokątny - to trójkąt, w którym co najmniej jeden z kątów jest rozwarty

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt