logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » trójkąty » równoboczny

Trójkąt równoboczny

Trójkąt, który ma wszystkie boki równej długości nazywamy trójkątem równobocznym.
trójkąt równoboczny

Trójkąt równoboczny to szczególny trójkąt, który posiada takie oto własności:

- wszystkie kąty są równe i mają miarę 60°,

- wysokość trójkąta równobocznego h=a32,

- wysokość trójkąta równobocznego dzieli go na dwa przystające trójkąty prostokątne,

- wysokości trójkąta i dwusieczne jego kątów zawierają się w symetralnych boków tego trójkąta,

- wysokości trójkąta równobocznego dzielą się w stosunku 1:2,

- punkt przecięcia wysokości jest środkiem okręgu wpisanego w trójkąt oraz środkiem okręgu opisanego na trójkącie,

- promień okręgu wpisanego w trójkąt r=13h lub r=a36,

- promień okręgu opisanego na trójkącie R=23h lub R=a33,

- pole trójkąta P=12ah lub P=a23 4.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt