logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » trójkąty » równoramienny

Trójkąt równoramienny

Trójkąt, którego dwa boki są równej długości nazywamy trójkątem równoramiennym.
trójkąt równoramienny |AC| = |CB|

Boki równe nazywamy ramionami, trzeci bok nazywamy podstawą. W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają tę samą miarę. α = β.

Trójkąt równoramienny posiada co najmniej jedną oś symetrii przecinającą podstawę w połowie długości oraz przechodzącą przez wierzchołek kąta łączącego ramiona.

W trójkącie równoramiennym dwie wysokości są równe. Trzecia wysokość opuszczona na podstawę dzieli ją na dwie równe części, a półprosta, w której leży ta wysokość, dzieli kąt między ramionami trójkąta na dwa kąty o równych miarach.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt