logowanie


matematyka » geometria » stereometria » wielościany

Wielościany

wielościan Wielościanem wypukłym nazywamy każdą bryłę wypukłą, której brzeg jest sumą mnogościową skończonej liczby wielokątów.

Ścianą wielościanu wypukłego nazywamy taki wielokąt, który jest częścią wspólną płaszczyzny i brzegu wielościanu.

Krawędzią wielościanu nazywamy bok jego ściany.

Wierzchołkiem wielościanu nazywamy wierzchołek jego ściany.

Twierdzenie Eulera
Jeżeli wielościan wypukły ma w wierzchołków, k krawędzi i s ścian, to
w - k + s = 2

Pole powierzchni wielościanu równe jest sumie pól wszystkich jego ścian.

Wielościany foremne
Graniastosłupy
Ostrosłupy

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt