logowanie


matematyka » geometria » planimetria » figury geometryczne » wielokąty » trójkąty » prostokątny

Trójkąt prostokątny

Trójkąt, w którym jeden z kątów wewnętrznych jest prosty nazywamy trójkątem prostokątnym.
trójkąt prostokątny

Dwa boki trójkąta leżące obok kąta prostego nazywamy przyprostokątnymi, a trzeci bok nazywamy przeciwprostokątną.

Trójkąt prostokątny spełnia Twierdzenie Pitagorasa

α + β = 90°
Przyprostokątne trójkąta prostokątnego są jego wysokościami.

Zależności w trójkącie prostokątnym:
ac=sinα,
bc=cosα,
ab=tgα,
ba=ctgα,

Jeżeli kąty ostre trójkąta prostokątnego są równe 30° i 60°, to jego przeciwprostokątna jest dwa razy dłuższa od przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta 30°.

© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt