logowanie


matematyka » zadania » zbiór zadań » zadania

Zbiór zadań, zadania różne

Powrót do kategorii | Schowek | Przejdź do zagadnienia


Zadanie 21 Rozwiązanie
W pudełku znajduje się piętnaście żarówek, w tym trzy przepalone. Nie oglądając ich, losujemy bez zwracania pięć żarówek. Ile istnieje sposobów wylosowania samych żarówek dobrych?

Zadanie 22 Rozwiązanie
Jaka jest reszta z dzielenia przez 15 liczby, której zapis dziesiętny składa się z cyfry 1 i 2007 zer?

Zadanie 23 Rozwiązanie
Pojemnik napełniony wodą po brzegi waży 3,5 kg, a napełniony do połowy 2 kg. Ile waży pusty pojemnik?

Zadanie 24 Rozwiązanie
Każda spośród 154 osób pracujących w pewnej firmie drogę do pracy pokonuje korzystając z tramwaju, autobusu lub metra. Z tramwaju korzysta 80 osób, z autobusu 110, a z metra 60 osób. Wśród nich są osoby korzystające z wszystkich trzech środków lokomcji i nie ma osób, które korzystałyby tylko z dwóch. Ile osób korzysta z trzech środków lokomocji?

Zadanie 25 Rozwiązanie
Iloczyn liczb wyrażających wiek dzieci wynosi 1664. Najstarsze dziecko jest dwa razy starsze od najmłodszego. Ile lat ma najstarsze dziecko?

Zadanie 26 Rozwiązanie
Znajdż liczbę czterocyfrową, która ma tę własność, że iloczyn tej liczby i liczby 9 zapisuje się przy pomocy tych samych cyfr co ta liczba, ale w odwrotnym porządku.

Zadanie 27 Rozwiązanie
Na loterii jest 10 losów, z których trzy są losami wygrywającymi. Kupujemy trzy losy. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród wybranych losów znajduje się dokładnie jeden los wygrywający?

Zadanie 28 Rozwiązanie
Pewien młodzieniec zgodził się pracować przez okres roku w gospodarstwie. W umowie uzgodniono, że za ten okres otrzyma wynagrodzenie w postaci ubrania i 17 florenów. Po siedmiu miesiącach zbyt ciężkiej pracy zdecydował się odejść z gospodarstwa. Przy rozliczeniu otrzymał ubranie i 2 floreny. Ile florenw kosztowało ubranie?

Zadanie 29 Rozwiązanie
Jeżeli sześciuset sześciu Szwajcarów zjada sześćset sześć kiełbasek, z czego sześćset kiełbasek z musztardą i sześć bez, to ile kiełbasek bez musztardy należy podać dla sześciuset sześciu tysięcy sześciuset sześciu Szwajcarów?

Zadanie 30 Rozwiązanie
Arbuz jest o 45 kg cięższy od 45 tego arbuza. Ile kilogramów waży arbuz?

Zadanie 31 Rozwiązanie
W pewnym trójkącie równoramiennym kąt między dwusiecznymi jednakowych kątów jest trzy razy większy niż kąt między ramionami trójkąta. Jaka jest miara kąta między ramionami trójkąta?

Zadanie 32 Rozwiązanie
W urnie znajduje się sześć kul ponumerowanych liczbami od 1 do 6. Losujemy kolejno cztery kule, zwracając je za każdym razem po zapisaniu ich numerów. Ile różnych liczb czterocyfrowych możemy w ten sposób otrzymać?

Zadanie 33 Rozwiązanie
Franek posiada co najmniej pięć łódek - mowi Józek, Nie - odpowaida Dominik, On posiada mniej niż pięć łódek. Możliwe - mówi Klaudiusz, ale posiada on co najmiej jedną łódkę. Ile łódek ma Franek, jeżeli dokładnie jedna z osób mówi prawdę?

Zadanie 34 Rozwiązanie
Ksiażka zawiera 216 stron po 32 linijki. Ile stron liczyłaby ta ksiazka, gdyby na każdej stronie były 24 linijki?

Zadanie 35 Rozwiązanie
Antoś, Bolek, Czarek i Damian chcą podzielić między siebie 10 jabłek tak, aby każdy otrzymał co najmniej jedno. Na ile różnych sposobów mogą to uczynić?

Zadanie 36 Rozwiązanie
Stary zegar spóżnia się 8 minut na dobę. O ile sekund trzeba go posunąć w przód wieczorem o godzinie 2200, aby następnego ranka o godzinie 700 wskazał dokładną godzinę?

Zadanie 37 Rozwiązanie
W worku były jabłka. Za pierwszym razem wyciągnięto z worka połowę jabłek i pół jabłka, za drugim razem połowę pozostałych jabłek i pół jabłka i za trzecim razem połowę pozostałych jabłek i pół jabłka. W worku pozostało jeszcze 31 jabłek. Ile jabłek było w worku na początku?

Zadanie 38 Rozwiązanie
Z okazji zjazdu klasowego spotyka się 23 absolwentów. Ile nastąpi powitań?

Zadanie 39 Rozwiązanie
Pszczoła leciała z ula na południe w linii prostej przez godzinę, aż wreszcie dotarła na łąkę, gdzie spędziła pół godziny, następnie skręciła na zachód i wstąpiła do sadu. Przelot zajął jej 45 minut, a zajrzenie do wszystkich krzaków w sadzie zajęło półtorej godziny. Z sadu pszczoła już najbliższą drogą wróciła do ula. Ile godzin trwał lot pszczoły razem z postojami?

Zadanie 40 Rozwiązanie
W prostokącie ABCD punkt E jest środkiem boku BC, zaś F jest środkiem boku CD. Pole trójkąta AEF jest równe 15 cm2. Jakie jest pole prostokąta ABCD?

strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt