logowanie


matematyka » zadania » zbiór zadań » zadania

Zbiór zadań, zadania różne

Powrót do kategorii | Schowek | Przejdź do zagadnienia


Zadanie 41 Rozwiązanie
Cena pewnego towaru jest równa 80 zł. Przy sprzedaży tego towaru sklep zarabia 2% jego ceny. Ile sztuk tego towaru sklep musi sprzedać, by zarobić 320 zł?

Zadanie 42 Rozwiązanie
Dziewięciu grzybiarzy zebrało łącznie 999 grzybów, a każdy zebrał inną ich liczbę. Grzybiarz, który zebrał ich najwięcej, miał o osiem grzybów więcej niż ten, który zebrał ich najmniej. Ile grzybów zebrał rekordzista?

Zadanie 43 Rozwiązanie
Pewien rybak złowił pewną liczbę ryb. Wpierw trzy największe ryby wypuścił do rzeki, w wyniku czego waga złowionych ryb zmniejszyła się o 35%. Następnie trzy najmniejsze ryby wypuścił do rzeki, zmniejszając wagę pozostałych ryb o 513. Ile ryb złowił rybak?

Zadanie 44 Rozwiązanie
Jaka jest największa wartość sumy cyfr liczby utworzonej z sumy cyfr liczby trzycyfrowej?

Zadanie 45 Rozwiązanie
Rowerzysta wjechał pod górkę z prędkością 12 km/h i zjechał z powrotem z prędkością 20 km/h. Podjazd pod górkę trwał 16 minut dłużej niż zjazd z niej. Ile sekund zjeżdzał rowerzysta z górki?

Zadanie 46 Rozwiązanie
Trójkąt o obwodzie 50 cm podzielono za pomocą wysokości na dwa trójkąty o obwodach 30 cm i 36 cm. Jaka jest wysokośc trójkąta?

Zadanie 47 Rozwiązanie
Długość jednego z boków prostokąta zwiększono o 10%, a długość drugiego boku zmniejszono o 10%. O ile procent zmniejszyło się pole prostokąta?

Zadanie 48 Rozwiązanie
Od liczby naturalnej odjęto sumę jej cyfr. Nastepnie z otrzymaną liczbą postąpiono podobnie. Po wykonaniu 11 takich operacji otrzymano 0. Jaką liczba była liczba początkowa?

Zadanie 49 Rozwiązanie
Liczba sześciocyfrowa zaczyna się cyfrą 7. Znajdż tę liczbę wiedząc, że jeśli pierwszą cyfrę z lewej strony przeniesiemy na ostanie miejsce po prawej stronie, to otrzymamy liczbę pięciokrotnie mniejszą.

Zadanie 50 Rozwiązanie
Większe koło zębate ma 64 zęby, a mniejsze 28 zębów. Koło większe jest napędzane przez koło mniejsze. Po ilu obrotach mniejszego koła te same zęby spotkają się?

Zadanie 51 Rozwiązanie
Każdą ścianę sześcianu można pomalować na biało lub na czarno. Ile kostek różniących się układem kolorów na ścianach można w ten sposób uzyskać?

Zadanie 52 Rozwiązanie
Cyfrą jedności pewnej liczby naturalnej jest 2. Jeśli przeniesiemy tę cyfrę na początek tej liczby, to otrzymamy liczbę dwukrotnie większą. Jaka to liczba?

Zadanie 53 Rozwiązanie
W sześcianie o objętości 1 litra znaleziono wszystkie takie punkty, że odległość każdego z nich od jednej ściany jest równa 2 cm, od drugiej 3 cm, a od trzeciej 4 cm. Ile jest takich punktów?

Zadanie 54 Rozwiązanie
Do każdego wierzchołka sześcianu można przyczepić nitkę zakończoną rysikiem i majacą długość równą długości krawędzi sześcianu. Ile co najmniej, takich nitek należy przyczepić, aby można było zamalować całą powierzchnię sześcianu?

Zadanie 55 Rozwiązanie
Jaka jest cyfra jedności liczby 123123 + 5757?

Zadanie 56 Rozwiązanie
Sklejając odpowiednio dwa identyczne prostopadłościany, można otrzymać prostopadłościan o polu powierzchni 448 cm2 lub sześcian. Jaka jest objętośc szaścianu?

Zadanie 57 Rozwiązanie
Suma połowy pewnej liczby i połowy połowy tej liczby oraz połowy połowy połowy tej liczby jest o 2 mniejsza od dziewięciu. Co to za liczba?

Zadanie 58 Rozwiązanie
Na płaszczyżnie dane są cztery punkty A, B, C, D. Punkt B jest środkiem odcinka AC oraz |AB| = |BC| = |BD| = 17, |AD| = 16 . Jaka jest długość odcinka CD?

Zadanie 59 Rozwiązanie
Sto jabłek należy podzielić między pięciu żarłoków tak, aby drugi otrzymał o tyle jabłek więcej od pierwszego, o ile trzeci otrzymał więcej od drugiego, czwarty od trzeciego i piąty od czwartego. Prócz tego, dwóch pierwszych żarłoków razem powinno otrzymać siedem razy mniej jabłek niż trzej pozostali żarłocy. Ile jabłek otrzymał każdy żarłok?

Zadanie 60 Rozwiązanie
Zegarek spóżnia się co godzinę o 3 minuty. W pewnej chwili według czasu radiowego jest dokładnie godzina 12. Za ile sekund zegarek wskaże godzinę 12, jeżeli 5 godzin temu zegarek wskazywał dokładny czas?

strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


© 2020 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt